cslogo
 
login  ·  quick links  ·  sitemap  ·  EN
| | | |

 ÏƒÏ€Î¿Ï…δές · Ï€Î¯ÏƒÏ‰
Π�ακτική άσκηση

F.A.Q.s
 1. Ποιός είναι ο σκοπός της Π�ακτικής Άσκησης?
 2. Είναι υποχ�εωτική?
 3. Πότε μπο�ώ να α�χίσω Π�ακτική Άσκηση?
 4. Πο� μπο�ώ να κάνω Π�ακτική Άσκηση?
 5. Ποιά είναι η διαδικασία που π�έπει να ακολουθήσω? (updated)
 6. Τί είναι το Βιβλίο Π�ακτικής Άσκησης?
 7. Πώς συμπλη�ώνεται? (updated)
 8. Υπά�χουν διαθέσιμες θέσεις για Π�ακτική Άσκηση αυτή την πε�ίοδο?
 9. Έχει σχέση η Π�ακτική Άσκηση με την Πτυχιακή Ε�γασία?
 10. Πότε μπο�ώ να α�χίσω την Πτυχιακή Ε�γασία?
 11. Είμαι σπουδαστής/επιχεί�ηση-υπη�εσία. Πο� μπο�ώ να αποστείλω ε�ωτήσεις/π�οσκλήσεις σχετικά με την Π�ακτική Άσκηση?
Ποιός ο σκοπός της π�ακτικής άσκησης?

Η π�ακτική άσκηση, η οποία π�αγματοποιείται στο τελευταίο εξάμηνο των σπουδών, στοχε�ει στο να εξοικειώσει τον σπουδαστή με το πε�ιβάλλον ε�γασίας όπου θα αναζητήσει επαγγελματική αποκατάσταση. Κατά τη διά�κεια της π�ακτικής άσκησης ο σπουδαστής έχει την ευκαι�ία να δει πως χ�ησιμοποιο�νται σε ένα π�αγματικό ε�γασιακό πε�ιβάλλον αυτά που διδάχτηκε στα π�οηγο�μενα εξάμηνα στην αίθουσα διδασκαλίας, ώστε να είναι πλή�ως π�οετοιμασμένος για επαγγελματική αποκατάσταση μετά την λήψη του πτυχίου του.

Είναι υποχ�εωτική?

�αι, η πε�ίοδος της π�ακτικής άσκησης είναι υποχ�εωτική για όλους τους σπουδαστές και δια�κεί έξι (6) μήνες.
Επιστ�οφή

Πότε μπο�ώ να α�χίσω π�ακτική άσκηση?

Για να μπο�έσει κάποιος σπουδαστής να α�χίσει τις διαδικασίες ένα�ξης π�ακτικής άσκησης, θα π�έπει να ικανοποιεί τις πα�ακάτω π�οϋποθέσεις:

 • Î�α διανÏ�ει το 8ο εξάμηνο των σπουδών του και
 • Î�α έχει παÏ�ακολουθήσει επιτυχώς ή
  • Όλα τα μαθήματα ειδικότητας και τα 2/3 των συνολικών υποχÏ�εωτικών ωÏ�ών ή διδακτικών μονάδων, ή
  • Τα 4/5 των συνολικών υποχÏ�εωτικών ωÏ�ών ανεξαÏ�τήτως αν πεÏ�ιλαμβάνονται σε αυτό το ποσοστό όλα τα μαθήματα ειδικότητας.

Επιστ�οφή

Πο� μπο�ώ να κάνω Π�ακτική Άσκηση?

Σχετικά με το "π�οφίλ" των επαγγελματικών χώ�ων που ενδείκνυνται για υλοποίηση της Π�ακτικής Άσκησης, οι σπουδαστές μπο�ο�ν να ενημε�ώνονται από τα μέλη της Επιτ�οπής Π�ακτικής Άσκησης, Δ�. Γκα�άνη Γεω�γία και κ. Κακα�όντζα Γεώ�γιο. Π�όεδ�ος της Επιτ�οπής Π�ακτικής Άσκησης είναι ο Δ�. Κα�απο�λιος Κωνσταντίνος.

Σημειώνεται ότι δικαίωμα π�όσληψης σπουδαστών για π�ακτική άσκηση έχει κάθε Ιδιωτική ή Δημόσια Επιχεί�ηση / Ο�γανισμός της ημεδαπής ή αλλοδαπής, εφόσον δ�αστη�ιοποιείται σε γνωστικά αντικείμενα συναφή με τον επιστημονικό π�οσανατολισμό του Τμήματος. Σε πε�ίπτωση που ενδιαφέ�εστε για π�ακτική άσκηση σε κ�άτος μέλος (ή υπό ένταξη μέλος) της Ευ�ωπαϊκής Ένωσης, πα�ακαλο�με διαβάστε το πα�ακάτω ενημε�ωτικό έγγ�αφο.

Η επιλογή του επαγγελματικο� χώ�ου μπο�εί να γίνει και από τον ίδιο τον σπουδαστή, α�κεί ο εν λόγω χώ�ος να χα�ακτη�ίζεται από την π�οαναφε�θείσα επαγγελματική δ�αστη�ιότητα.
Επιστ�οφή

Ποιά είναι η διαδικασία που π�έπει να ακολουθήσω?

Α�χικά π�έπει να γίνει πιστοποίηση ότι οι π�οϋποθέσεις ικανοποιο�νται μέσω Βεβαίωσης που εκδίδεται από τη Γ�αμματεία του Τμήματος μετά από σχετική αίτηση του σπουδαστή (επισυνάπτεται και η Αναλυτική Βαθμολογία του σπουδαστή).

Σε αυτή τη βεβαίωση, ο σπουδαστής π�έπει να επισυνάψει (συμπλη�ωμένη και π�ωτοκολλημένη) την Αίτηση για Έγκ�ιση Π�ακτικής (διπλής όψης) και να την τοποθετήσει στη Θυ�ίδα της Επιτ�οπής Π�ακτικής Άσκησης που β�ίσκεται στο χώ�ο της Γ�αμματείας του Τμήματος (καθημε�ινά 10:00-12:00). Π�οσοχή : Η αίτηση π�έπει να β�ίσκεται στη Γ�αμματεία το α�γότε�ο μια ημέ�α π�ιν την ημε�ομηνία συνεδ�ίασης της Επιτ�οπής Π�ακτικής Άσκησης ώστε να ληφθεί υπόψιν κατά την επικείμενη συνεδ�ίαση. Οι ημε�ομηνίες συνεδ�ίασης ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα ανακοινώσεων του Τμήματος.

Αφο� συνέλθει η Επιτ�οπή (στο τέλος κάθε μήνα και μόνο τότε!), εκδίδει Π�ακτικό Έγκ�ισης Π�ακτικής Άσκησης για κάθε σπουδαστή που πα�ίσταται στη συνεδ�ίαση και ανακοινώνει στους πίνακες ανακοινώσεων έξω από τη Γ�αμματεία τις αιτήσεις που έχουν εγκ�ιθεί.

Εάν και μόνο εάν έχει εγκ�ιθεί η αίτηση του εκάστοτε σπουδαστή, τότε αυτός π�έπει να συμπλη�ώσει εις τ�ιπλο�ν την Ειδική Σ�μβαση Ε�γασίας και να την τοποθετήσει στη Θυ�ίδα της Επιτ�οπής Π�ακτικής Άσκησης. Σε πε�ίπτωση που κάνετε π�ακτική άσκηση σε κ�άτος μέλος (ή υπό ένταξη μέλος) της Ευ�ωπαϊκής Ένωσης συμπλη�ώστε εις τ�ιπλο�ν την Ειδική Σ�μβαση Ε�γασίας στα Αγγλικά.

Αφο� υπογ�αφο�ν οι συμβάσεις από τον σπουδαστή, τον ε�γοδότη του και τον Π�οϊστάμενο του Τμήματος, πα�αδίδονται δ�ο(2) αντίτυπα στον σπουδαστή (ένα κ�ατάει αυτός και ένα πα�αδίδει στον ε�γοδότη), και αφο� πα�αλάβει από την Γ�αμματεία το Βιβλίο Π�ακτικής, μπο�εί πλέον να α�χίσει την πε�ίοδο της Π�ακτικής του Άσκησης.

Με τη λήξη της Π�ακτικής Άσκησης, ο σπουδαστής θα π�έπει να καταθέσει στη Γ�αμματεία του Τμήματος :

1) Το Βιβλίο Π�ακτικής Άσκησης (συμπλη�ωμένο σ�μφωνα με τιςοδηγίες).

2) Εισηγητική Έκθεση-Σημείωμα Π�ακτικής Άσκησης, υπογεγ�αμμένο από τον Διευθυντή της Επιχεί�ησης/Υπη�εσίας όπου απασχολήθηκε ο σπουδαστής (σε πε�ίπτωση που δεν υπά�χει σφ�αγίδα του επόπτη του φο�έα στα εβδομαδιαία φ�λλα π�ακτικής άσκησης και στις γενικότε�ες σημειώσεις που πε�ιέχει το Βιβλίο Π�ακτικής Άσκησης).

3) Βεβαίωση για τη Λήξη της Π�ακτικής Άσκησης, συμπλη�ωμένη.

Σε πε�ίπτωση που κάνετε π�ακτική άσκηση σε κ�άτος μέλος (ή υπό ένταξη μέλος) της Ευ�ωπαϊκής Ένωσης συμπλη�ώστε εις τ�ιπλο�ν την Έκθεση-Σημείωμα Π�ακτικής Άσκησης (στα Αγγλικά).

Υλοποίηση Π�ακτικής Άσκησης στο ΤΕΙ Λά�ισας

Οι σπουδαστές που π�όκειται να υλοποιήσουν την Π�ακτική τους Άσκηση σε μία από τις π�οβλεπόμενες θέσεις του ΤΕΙ Λά�ισας, θα π�έπει :

α) Κατά τη συνεδ�ίαση της Επιτ�οπής Π�ακτικής Άσκησης να ζητο�ν και να λαμβάνουν από τα μέλη της Επιτ�οπής 2 (δ�ο) αντίγ�αφα του "Ε�ΤΥΠΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩ� ΣΠΟΥΔΑΣΤΩ� ΠΟΥ ΚΑ�ΟΥ� ΤΗ� ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩ�Ο�ΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ" και αφο� τα συμπλη�ώσουν να επιστ�έψουν το ένα αντίγ�αφο στη Γ�αμματεία του Τμήματος και το άλλο να το καταθέσουν αυτοπ�οσώπως και ΑΜΕΣΑ (δηλαδή π�ιν την ένα�ξη της π�ακτικής τους άσκησης) στο Τμήμα Σπουδαστικής Μέ�ιμνας του ΤΕΙ Λά�ισας (κ. Δημήτ�ιο Μπακοδήμο, τηλ. 2410 684407 και 2410 684473), απ' όπου και θα ενημε�ωθο�ν - μεταξ� άλλων - σχετικά με την ΠΛΗΡΩΜΗ τους.

β) �α ζητήσουν από τα μέλη της Επιτ�οπής το έντυπο με τις "ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΑΣΚΟΥΜΕ�ΟΥΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ΠΟΥ ΠΛΗΡΩ�Ο�ΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΙ/Λ".

Για τους σπουδαστές που θα υλοποιήσουν την π�ακτική τους άσκηση σε μία από τις π�οβλεπόμενες θέσεις του ΤΕΙ Λά�ισας, ισχ�ει όλη η πα�απάνω διαδικασία με τη διαφο�ά ότι ένα από τα (υπογεγ�αμμένα) αντίγ�αφα της Ειδικής Σ�μβασης Ε�γασίας (αυτό του ε�γοδότη) π�έπει να το πα�αδώσουν στο Γ�αφείο Π�οσωπικο� του ΤΕΙ Λά�ισας, στην κα. Τσακιστά�α Μα�ία (τηλ. 2410 684436).
Επιστ�οφή

Τί είναι το Βιβλίο Π�ακτικής Άσκησης?

Το Βιβλίο Π�ακτικής Άσκησης είναι ένα επίσημο ημε�ολόγιο το οποίο υποχ�εο�ται να συμπλη�ώνει ο σπουδαστής για κάθε ε�γάσιμη ημέ�α κατά τη διά�κεια της π�ακτικής του άσκησης. Π�έπει να πε�ιγ�άφει αναλυτικά και με σαφήνεια τις δ�αστη�ιότητες- ε�γασίες με τις οποίες ασχολήθηκε σε καθημε�ινή μα και μηνιαία βάση ('μηνιαία έκθεση εμπει�ιών ασκο�μενου'). Αποτελεί επίσης μέσο καταγ�αφής της απόδοσης του ασκο�μενου σπουδαστή στον ε�γασιακό χώ�ο της επιχεί�ησης που απασχολείται, μιας και το Βιβλίο Π�ακτικής Άσκησης συμπλη�ώνεται και από τον ε�γοδότη σε εβδομαδιαία και μηνιαία βάση .

Πώς συμπλη�ώνεται το Βιβλίο Π�ακτικής Άσκησης?

Αναλυτικές οδηγίες για τη σωστή συμπλή�ωση του βιβλίου π�ακτικής άσκησης μπο�είτε να β�είτε εδώ (updated@19-10-2006)
Επιστ�οφή

Υπά�χουν διαθέσιμες θέσεις για π�ακτική άσκηση αυτή την πε�ίοδο?

�αι. Ελέγξτε τα πα�ακάτω links που αφο�ο�ν σε π�οσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέ�οντος εται�ειών, ο�γανισμών κ.α.


Επιστ�οφή

Έχει σχέση η Π�ακτική Άσκηση με την Πτυχιακή Ε�γασία?

Η Π�ακτική Άσκηση δ ε ν έχει καμία σχέση με την Πτυχιακή Ε�γασία. Εν το�της -κατά κανόνα- οι σπουδαστές κατά τη διά�κεια της πε�ιόδου π�ακτικής άσκησης εκπονο�ν πα�άλληλα την πτυχιακή τους ε�γασία υποβοηθο�μενοι από το πε�ιβάλλον και το αντικείμενο της επιχεί�ησης όπου απασχολο�νται ως ασκο�μενοι.
Επιστ�οφή

Πότε μπο�ώ να α�χίσω την Πτυχιακή μου Ε�γασία?

Όλες οι λεπτομέ�ειες σχετικά με τις π�οϋποθέσεις και τη διαδικασία εκπόνησης Πτυχιακής Ε�γασίας, οδηγίες συγγ�αφής, τ�όπος εξέτασης και αξιολόγησης, καθώς και άλλες χ�ήσιμες πλη�οφο�ίες πε�ιλαμβάνονται στον Κανονισμό Εκπόνησης Πτυχιακών Ε�γασιών που μπο�είτε να κατεβάσετε από εδώ.
Επιστ�οφή

 
             Online users:

 
 
Computer Science and Engineering
Faculty of Technological Applications
T.E.I. of Thessaly
Ring Road Larissas-Trikalon
41110
Larissa, Greece
Tel: +30 (2410) 684312    FAX: +30 (2410) 684-573
GPS 39.628860, 22.382690
Copyright © 2013-2014
Webmaster