Downloading data from www.cs.teilar.gr... 
 · 
 
 ·  EN
ΑΡΧΙΚΗ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Πρόγραμμα ERASMUS


Νέος δικτυακός τόπος x

Θέλετε να μεταφερθείτε στον νέο δικτυακό τόπο ERASMUS του τμήματος?

Στον νέο δικτυακό τόπο μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δράσεις ERASMUS, ανακοινώσεις, εμπειρίες φοιτητών, συνεργαζόμενα πανεπιστήμια κ.α.


   
Σπουδές Erasmus

Το πρόγραμμα Erasmus δίνει τη δυνατότητα σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές να φοιτήσουν για ένα διάστημα σε Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια με τα οποία έχουν συναφθεί διμερείς συμφωνίες μεταξύ των ιδρυμάτων. Οι σπουδές στο εξωτερικό κυμαίνονται από 3 έως 12 μήνες και αναγνωρίζονται πλήρως από το Πανεπιστήμιο ή το ΤΕΙ προέλευσης με την επιστροφή του φοιτητή.

Οι τυπικές προϋποθέσεις που θα πρέπει να πληρεί ο/η φοιτητής/τρια για την υποβολή αίτησης είναι οι εξής:

  1. Θα πρέπει να έχει τελειώσει το 1ο έτος σπουδών (άρα να βρίσκεται τουλάχιστον στο 3ο εξάμηνο) και να έχει περάσει τουλάχιστον τα 2/3 των μαθημάτων του 1ου έτους.
  2. Θα πρέπει να έχει πολύ καλή γνώση της ξένης γλώσσας, της χώρας υποδοχής ή της αγγλικής, που να πιστοποιείται με αντίγραφο αντίστοιχου πτυχίου.

Οι αιτήσεις, η αξιολόγηση και η επιλογή των φοιτητών γίνονται το μήνα Απρίλιο για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος. Για να δείτε τις συνεργασίες που έχει το τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ του ΤΕΙ Θεσσαλίας πατήστε εδώ.

Οι φοιτητές που επιλέγονται πρέπει να συμβουλευτούν το πρόγραμμα σπουδών του Πανεπιστημίου της ξένης χώρας για το οποίο έχουν επιλεγεί και σε συνεργασία με τον ακαδημαϊκό υπεύθυνο της διμερούς συμφωνίας να επιλέξουν μαθήματα (τα οποία να παρουσιάζουν ομοιότητα στην ύλη με τα διδασκόμενα μαθήματα στο Τμήμα στο οποίο φοιτούν έτσι ώστε να αναγνωριστούν με την επιστροφή τους) και/ή πτυχιακή εργασία.

Στους φοιτητές παρέχεται υποτροφία το ποσό της οποίας κυμαίνεται ανά χώρα ανάλογα με το κόστος διαβίωσής της. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χορηγεί υποτροφία στους Erasmus φοιτητές μέσω της Εθνικής Μονάδας Συντονισμού που είναι το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.).


Πρακτική Άσκηση Erasmus (Placement)

Το πρόγραμμα Erasmus Placement είναι ένα πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για πρακτική άσκηση φοιτητών. Η πρακτική άσκηση μπορεί να πραγματοποιηθεί σε όλες σχεδόν τις ευρωπαϊκές χώρες για διάστημα 3 έως 12 μηνών. Φοιτητές μπορούν έτσι να εργαστούν σε μια εταιρία, ένα πανεπιστήμιο, ένα ερευνητικό κέντρο ή σε έναν άλλο οργανισμό στο εξωτερικό και να αποκτήσουν επαγγελματική εμπειρία. Η πρακτική άσκηση αναγνωρίζεται ως μέρος των σπουδών, ενώ παράλληλα παρέχεται και μερική χρηματοδότηση μέσω της Εθνικής Μονάδας Συντονισμού που είναι το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.).

Η υποτροφία κυμαίνεται από €400 έως €800 το μήνα (εξαρτάται από τη χώρα). Η υποτροφία αυτή καλύπτει ένα μόνο μέρος των εξόδων στο εξωτερικό, ωστόσο πιθανό να συμπληρώνεται με πρόσθετο ποσό από τον φορέα υποδοχής.

Σε αντίθεση με το πρόγραμμα σπουδών Erasmus, στο Erasmus Placement δε χρειάζεται να υπάρχει συνεργασία μεταξύ του ΤΕΙ Θεσσαλίας με τον φορέα υποδοχής. Έτσι, υπάρχει ευελιξία στην επιλογή του φορέα υποδοχής.

Η διαδικασία που ακολουθείται είναι η ακόλουθη:

  1. Αναζήτηση εταιρίας ή οργανισμού όπου υπάρχει διαθέσιμη θέση πρακτικής άσκησης και επικοινωνία μαζί τους για τη σχετική έγκριση/αποδοχή ως ασκούμενος Erasmus.
  2. Συμπλήρωση αίτησης (Training Agreement, όπου καταγράφονται καθήκοντα και δεξιότητες που θα αποκτηθούν στη διάρκεια της πρακτικής άσκησης) με τη βοήθεια του υπεύθυνου Erasmus του τμήματος και του γραφείου Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων του ΤΕΙ Θεσσαλίας και κατάθεση επιπλέον δικαιολογητικών (π.χ. αναλυτική βαθμολογία, βιογραφικό, ξενόγλωσσους τίτλους σπουδών).
  3. Αίτηση προς την επιτροπή Πρακτικής Άσκησης του τμήματος για έναρξη Πρακτικής Άσκησης και έγκρισή της από την επιτροπή.

Το επίσημο site της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Erasmus Placement έχει γενικές χρήσιμες πληροφορίες για τη δυνατότητα αυτή.


Το πρόγραμμα Erasmus επιπλέον, δίνει τη δυνατότητα παρακολούθησης δωρεάν εντατικών μαθημάτων γλώσσας πριν την έναρξη των σπουδών στο εξωτερικό ή της πρακτικής άσκησης.

Η υπόλοιπη διαδικασία που ακολουθείται γίνεται σε συνεργασία με τον κ. Αναγνωστόπουλο Α. (υπεύθυνο του Γραφείου Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων του ΤΕΙ Θεσσαλίας) oep@teilar.gr

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την Δρ. Γκαράνη Γ. (Erasmus Departmental Coordinator) garani@teilar.gr


Κινητικότητα για Προσωπικό Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης

Για καθηγητές
Οι διδάσκοντες στα ελληνικά Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης μπορούν να μετακινηθούν σε αντίστοιχα ευρωπαϊκά ιδρύματα κατόχους του Πανεπιστημιακού Χάρτη ERASMUS, με τα οποία το δικό τους ίδρυμα έχει υπογράψει διμερή συμφωνία συνεργασίας, ώστε να διδάξουν από 5 ώρες έως και 6 εβδομάδες.

Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα στα ιδρύματα να προσκαλέσουν προσωπικό από επιχειρήσεις για να διδασκαλία.

Για καθηγητές και διοικητικό προσωπικό
To προσωπικό των ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης έχει τη δυνατότητα να μετακινηθεί για επιμόρφωση από μία έως έξι εβδομάδες για σεμινάρια, μαθήματα, ομάδες εργασίας, πρακτική εξάσκηση, επισκέψεις μελέτης κ.α.

Το Πρόγραμμα ERASMUS προωθεί επιπλέον τη συμμετοχή ατόμων με αναπηρίες και για αυτό το λόγο προβλέπεται επιπλέον χρηματοδότηση για φοιτητές και καθηγητές που έχουν πιστοποιημένη αναπηρία 67% ή πάσχουν από χρόνιο νόσημα, σύμφωνα με τον κατάλογο που έχει δημοσιεύσει το Υπουργείο Παιδείας για την εισαγωγή φοιτητών στην Ανώτατη Εκπαίδευση χωρίς πανελλήνιες εξετάσεις. Ειδικότερα, για όσους έχουν σοβαρές αναπηρίες που συνεπάγονται ιδιαίτερα αυξημένα έξοδα, όπως συνοδό, φυσικοθεραπείες, ιατρική παρακολούθηση προβλέπεται ειδική χρηματοδότηση κατά περίπτωση βάσει ιατρικών βεβαιώσεων και αντίστοιχων παραστατικών.

Για περισσότερες πληροφορίες για την υποβολή αιτήσεων παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Γραφείο Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων του Ιδρύματός σας.

Προπαρασκευαστικές Επισκέψεις
Σκοπός της προπαρασκευαστικής επίσκεψης στο πλαίσιο του Προγράμματος ERASMUS είναι η προετοιμασία και η υπογραφή νέων Διμερών συμφωνιών μεταξύ ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης σχετικά με την κινητικότητα φοιτητών, καθηγητών και τα Εντατικά Προγράμματα ERASMUS (ΙΡ). Είναι δυνατόν να επιχορηγηθούν ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης για τη συμμετοχή εκπροσώπου τους είτε σε συνάντηση μελλοντικών εταίρων σε ίδρυμα/ οργανισμό του εξωτερικού, είτε σε σεμινάριο εξεύρεσης εταίρων (contact seminar).

Θέλετε να υποβάλετε αίτηση;
   

Χρήσιμα

Δικτυακός τόπος Erasmus του Τμήματος

Στον νέο δικτυακό τόπο μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δράσεις ERASMUS

Δικτυακός τόπος Erasmus του Ιδρύματος

Η νέα ιστοσελίδα του Γραφείου Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (Erasmus) του Ιδρύματος

Πρακτική Άσκηση Erasmus (Placement)

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την Δρ. Γκαράνη Γ. (Erasmus Departmental Coordinator)


 
                  Συνδεδεμένοι χρήστες:

 
 
Πρόγραμμα Σπουδών Μηχανικών Πληροφορικής T.E.
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Περιφερειακή Οδός Λάρισας – Τρικάλων
Τ.Κ. 41110
Λάρισα
Τηλ: (2410) 684387    FAX: (2410) 684573

GPS 39.628860, 22.382690
Copyright © 20[0-9]{2}
Webmaster