Προβολή ανακοίνωσης

Home

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΙΤΙΣΗ Α.Ε. 2019-2020
12/06/2019

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΙΤΙΣΗ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2019-2020

 

Ενημερώνουμε τους φοιτητές του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς και υποψήφιους διδάκτορες, ότι οι αιτήσεις για την παροχή δωρεάν σίτισης ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά από Τετάρτη  12 Ιουνίου 2019 στις 11:00   έως και Τρίτη  23 Ιουλίου 2019 στις 11:00 μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας του Πανεπιστημίου (https://merimna.uth.gr), χρησιμοποιώντας τα συνθηματικά του ιδρυματικού τους λογαριασμού.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για την  υποβολή της αίτησης απαιτείται η χρήση VPN.