Προβολή ανακοίνωσης

Home

Διαδικασία χορήγησης βεβαιώσεων φοιτητών
11/02/2019

Ενημερώνονται οι φοιτητές ότι οι ζητούμενες βεβαιώσεις δε μπορούν προς το παρόν να χορηγούνται αυθημερόν εξαιτίας της διαδικασίας συγχώνευσης με το Παν. Θεσσαλίας λόγω του ότι αυτές πρωτοκολλούνται κεντρικά και όχι από πρώην τμήμα όπως γίνονταν μέχρι τώρα.
Ειδικά οι βεβαιώσεις σπουδών δε μπορούν να χορηγούνται πριν τη δήλωση μαθημάτων του εαρινού εξαμήνου.