Προβολή ανακοίνωσης

Home

Κατάργηση αλυσίδων μαθημάτων
07/03/2019

Σύμφωνα με απόφαση του Συμβουλίου Ένταξης (6-3-2019) καταργούνται οι αλυσίδες μαθημάτων όπου υφίστανται