Προβολή ανακοίνωσης

Home

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ-ΕΣΠΑ
08/03/2019

 Δείτε τα επισυναπτόμενα για το Πρόγραμμα Επιδοτούμενης Πρακτικης Άσκησης - ΕΣΠΑ. Αφορούν μόνο απασχόληση σε ιδιωτικό τομέα