Προβολή ανακοίνωσης

Home

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΓΙΑ Τ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ-ΕΣΠΑ
11/03/2019

Σχετικά με προηγουμενη ανακοινωση διευκρινίζεται ότι οι θέσεις ΠΑ με ΕΣΠΑ αφορούν μόνο ιδιωτικό τομέα