Προβολή ανακοίνωσης

Home

Παράταση δηλώσεων μαθημάτων αερινό εξάμηνο
22/03/2019

 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

 

Με απόφαση του Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προέδρου του Συμβουλίου Ένταξης,

κυρίου Θεοδωράκη

παρατείνονται οι Δηλώσεις Μαθημάτων

έως 3 Απριλίου 2019

 

 

Υπηρεσία Πληροφορικής