Προβολή ανακοίνωσης

Home

Μη διεξαγωγή μαθημάτων λόγω εκλογών
17/05/2019

Μετά από προφορική ενημέρωση από τη γραμματεία του Συμβουλίου Ένταξης σας ενημερώνουμε ότι δεν θα πραγματοποιηθούν μαθήματα Παρασκευή 24/5 και Δευτέρα 27/5 λόγω εκλογών καθώς και πιθανόν Παρασκευή 31/5 και Δευτέρα 3/6 αν διεξαχθούν επαναληπτικές εκλογές