Προβολή ανακοίνωσης

Home

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΤΥΧΙΟ
29/05/2019

Σας ενημερώνουμε ότι μέχρι στις 11 Ιουνίου 2019, ημέρα Τρίτη, θα δέχεται η Γραμματεία του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ, αιτήσεις Για ΠΤΥΧΙΟ.
Θα ακολουθήσει άλλη ανακοίνωση για την τελική ημερομηνία της ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ.

Από τη Γραμματεία

Μαργαρίτα Μαστοροδήμου