Προβολή ανακοίνωσης

Home

Έναρξη προγραμμάτων εξομοίωσης πτυχίου πανεπιστημίου για φοιτητές ΤΕΙ
02/07/2019

Σε ενημέρωση που είχαμε από το Γενικό Τμήμα Λάρισας του Παν. Θεσσαλαλίας,
τα νέα τμήματα θα ξεκινήσουν όλα τον Σεπτέμβριο κανονικά και μαζί με αυτά θα ξεκινήσουν και τα προγράμματα εξομοίωσης-ένταξης των κάτω των ν+2 ετών σπουδαστών που θα επιλέξουν να πάρουν πτυχίο Πανεπιστημίου αντί ΤΕΙ.