ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ


   Εισάγετε τον Αριθμό Μητρώου:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
· Το ερωτηματολόγιο έχει στόχο να καταγράψει την τάση που υπάρχει στους σπουδαστές στην επιλογή κατευθύνσεων.
· Μπορείτε να δείτε την λίστα μαθημάτων και τα περιγράμματα για κάθε κατεύθυνση πατώντας εδώ (μετά το 5ο εξάμηνο σπουδών).

ΟΔΗΓΙΕΣ
· Μόνο σπουδαστές Β και Γ εξαμηνου μπορούν να συνδεθούν.
· Απαντήστε μόνο μια φορά.
· Η απάντησή δεν είναι δεσμευτική για την μελλοντική σας επιλογή.
· Σε περίπτωση προβλήματος στείλτε αναφορά εδώ