1. Βαθμολογία Εξεταστικής Ιουνίου Μαθήματος Συστήματα Υψηλών Επιδόσεων (13/07/2019)

  
Στον σχετικό φάκελο του e-class ανακοινώθηκε η τελική βαθμολογία του μαθήματος Συστήματα Υψηλών Επιδόσεων.

2. Βαθμολογία Εξεταστικής Ιουνίου Μαθήματος Διάχυτος Υπολογισμός (10/07/2019)

  
Στον σχετικό φάκελο του e-class ανακοινώθηκε η τελική βαθμολογία του μαθήματος Διάχυτος Υπολογισμός.

3. Βαθμολογία Εξεταστικής Ιουνίου Μαθήματος Τεχνική Νομοθεσία (09/07/2019)

  
Στον σχετικό φάκελο του e-class ανακοινώθηκε η τελική βαθμολογία του μαθήματος Τεχνική Νομοθεσία.

4. Βαθμολογία Εξεταστικής Ιουνίου Μαθήματος Ασφάλεια και Διαχείριση Δικτύων (Θ) (01/07/2019)

  
Στον σχετικό φάκελο του e-class ανακοινώθηκε η τελική βαθμολογία της θεωρίας του μαθήματος Ασφάλεια και Διαχείριση Δικτύων.

5. Βαθμολογία Εξεταστικής Ιουνίου Μαθήματος Ασφάλεια και Διαχείριση Δικτύων (Ε) (20/06/2019)

  
Στον σχετικό φάκελο του e-class ανακοινώθηκε η τελική βαθμολογία των εργαστηρίων του μαθήματος Ασφάλεια και Διαχείριση Δικτύων.

περισσότερες ανακοινώσεις...

Πίσω