1. Αναπλήρωση Εργαστηρίων Τηλεπ. Συστημάτων ΙΙ (25/04/2018)

  
 Λόγω της απουσίας του διδάσκοντα στις 20/03/2018, το εργαστηριακό μάθημα των Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων ΙΙ θα αναπληρωθεί ως εξής:
 
Το τμήμα των 11-13, θα παρακολουθήσει το εργαστήριο στις 27/04/2018 (09-11 / Εργ- 6).
Το τμήμα των 13-15, θα παρακολουθήσει το εργαστήριο στις 30/04/2018 (12-14 / Εργ- 6).

Η επιλογή ημέρας και ώρας έγινε κατόπιν συνεννόησης με τους φοιτητές. 


περισσότερες ανακοινώσεις...

Πίσω