1. Εξετάσεις εργαστηρίων μεταγλωττιστών (30/05/2017)

  
 Οι εξετάσεις εργαστηρίων μεταγλωττιστών θα γίνουν στο μεγάλο αμφιθέατρο ως εξής:
  1. Τετάρτη 7/6/2017, ώρα 4 - 6 μ.μ. Νέοι φοιτητές που έχουν συμπληρώσει τις απαραίτητες παρουσίες στα εργαστήρια του μαθήματος.
  2. Τετάρτη 7/6/2017, ώρα 6 - 8 μ.μ. Παλιοί φοιτητές οι οποίοι είχαν παρακολουθήσει το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος στο παρελθόν.

Η εξεταστέα ύλη του εργαστηριακού μέρους του μαθήματος είναι τα εργαστήρια 1 έως 10 από το E-class.

 περισσότερες ανακοινώσεις...

Πίσω